Search for:

Kitob dunyosidan bir go’zal tuhfa.

Men tirikman. Kuyma, qayg‘urma… yetar, Jon qadar sevadir seni bir odam. O, qanday ojiz u, ojiz muqarrar. Duo qilar… kuchi yetmas lojaram. Axir, qarshisida dunyolar kibor. Axir, yelkasida to‘ymasak ochun. Axir, orzularni ko‘mdi necha bor Tirik qolmak uchun… Kun uchun… Jasorat chulg‘aydi tungi soatda. Uxlatmaydi ochiq ko‘zlari uni. “Mudhishmi, deb [...]

TUG‘ILMOQ – SEVMOQ DEMAK (Blez Paskal)

Inson tafakkur uchun yaralgan. U uzluksiz, har lahza tafakkur yuritadi, mulohaza qiladi. Biroq baxtiyor qila oladigan bokira fikr-mulohazalar bilan xayoli hamisha band bo‘lsa, toliqadi va holdan toyadi. Inson yakrang turmush tarziga moslashmagan, unga harakat va faoliyat zarur. Boshqacha aytganda, xotirjamligini ehtiroslar tug‘yoni o‘qtin-o‘qtin bezovta qilishi zarur. Ularni jo‘shqin va teran [...]

Kashf nima ?

(Navoiy ijodiga bir nazar) Kashf – arabcha – ochish, topish; kashf etmak – ochmoq, topmoq; kashfi roz – sir ochish. Tasavvufda his va aql yo‘li bilan idrok etish mumkin bo‘lmagan haqiqatlarni qalb ko‘zi ila ko‘rish; parda ortidagi g‘aybiy xususiyatlar va haqiqiy narsalarni ko‘rib, ularni his qilib, ular siridan voqif bo‘lmoqlik; [...]