Search for:

TUG‘ILMOQ – SEVMOQ DEMAK (Blez Paskal)

Inson tafakkur uchun yaralgan. U uzluksiz, har lahza tafakkur yuritadi, mulohaza qiladi. Biroq baxtiyor qila oladigan bokira fikr-mulohazalar bilan xayoli hamisha band bo‘lsa, toliqadi va holdan toyadi. Inson yakrang turmush tarziga moslashmagan, unga harakat va faoliyat zarur. Boshqacha aytganda, xotirjamligini ehtiroslar tug‘yoni o‘qtin-o‘qtin bezovta qilishi zarur. Ularni jo‘shqin va teran [...]

Kashf nima ?

(Navoiy ijodiga bir nazar) Kashf – arabcha – ochish, topish; kashf etmak – ochmoq, topmoq; kashfi roz – sir ochish. Tasavvufda his va aql yo‘li bilan idrok etish mumkin bo‘lmagan haqiqatlarni qalb ko‘zi ila ko‘rish; parda ortidagi g‘aybiy xususiyatlar va haqiqiy narsalarni ko‘rib, ularni his qilib, ular siridan voqif bo‘lmoqlik; [...]